cijena gradnje kuće

cijena gradnje kuće

Usluge KP-PROJEKT

Djelatnost kojima se tvrtka bavi:

PROJEKTIRANJE:

Radimo sve vrste projektne dokumentacije od pomoćnih zgrada i obiteljskih kuća, do složenih višestambenih objekata i nestambenih zgrada.

Projektna dokumentacija uključuje:
– geodetski projekt
– arhitektonski projekt
– projekt građevinske konstrukcije-statički proračun
– projekt građevinske fizike
– projekt vodovoda i kanalizacije
– elektro projekt
– projekt strojarskih instalacija

Sva projektna dokumentacija se izrađuje u skladu s važećim zakonom o gradnji NN 153/13 i 20/17, te zakonom o prostornom uređenju NN 153/13 i 65/17

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA:

Izrada snimke izvedenog stanja za bezpravno izgrađene objekte (obiteljske kuće, pomoćne zgrade, objekti preko 400,0 m2)

NADZOR NAD IZGRADNJOM:

Vršimo nadzor nad izgradnjom svih vrsta objekata, od uvođenja izvođača u radove do ishođenja uporabne dozvole.

ZAŠTITA NA RADU U GRAĐEVINI:

U FAZI PROJEKTIRANJA:
– Izrada plana izvođenja radova
– Izrada elaborata zaštite na radu

U FAZI IZVOĐENJA RADOVA:
– Usluga koordinatora II zaduženog za kontrolu provođenja mjera zaštite na radu prilikom izvođenja radova

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE:

Tvrtka je ovlaštena za certificirane svih vrsta objekata.

MODUL 1 – JEDNOSTAVNI OBJEKTI
MODUL 2 – SLOŽENI ENERGETSKI SUSTAVI
MODUL 3 – ENERGETSKI PREGLEDI VELIKIH PODUZEĆA

Povoljno i brzo obavljamo uslugu energetskog certificiranja na području cijele Hrvatske. Višegodišnje iskustvo na poslovima energetskog certificiranja te sudjelovanje na izradi preko 1000 energetskih pregleda i certifikata za složene i jednostavne sustave garantira kvalitetnu i stručnu uslugu.

ENERGETSKA OBNOVA:

Radimo projekte energetske obnove i učinkovitosti za sve vrste objekata:

– Obiteljske kuće
– Višestambene zgrade
– Nestambene zgrade

Besplatno Vas savjetujemo i upoznajemo sa uvjetima aktivnih natječaja za energetsku obnovu.

cijena gradnje kuće

cijena gradnje kuće

cijena gradnje kuće
Pošaljite upit!
cijena gradnje kuće
cijena gradnje kuće