…DOBRO JE ZNATI !!

Sukladno važećem zakonu o gradnji NN153/13 i 20/17,

članak 24.

(1) Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:
1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

(3) Ako se tijekom građenja zgrade promijeni investitor, energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne dozvole pribavlja novi investitor.

(4) Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.

Članak 25.

(1) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti
energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima
zgrade.

Ukoliko pravne i fizičke osobe NE pribave energetski certifikat prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili leasing, odredbom važećeg zakona o gradnji NN 153/13 članak 171. kaznit će se novčanim kaznama i to:
FIZIČKE OSOBE
5.000,00-10.000,00 KN
PRAVNE OSOBE
15.000,00-30.000,00 KN


PREDBILJEŽITE SE NA VRIJEME ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA

Pošaljite upit!