projekti kuća prizemnica

projekti kuća prizemnica

PROJEKTIRANJE

Radimo sve vrste projektne dokumentacije od pomoćnih zgrada i obiteljskih kuća, do složenih višestambenih objekata i nestambenih zgrada.

Projektna dokumentacija uključuje:

  •  geodetsku podlogu
  • arhitektonski projekt
  • projekt građevinske konstrukcije-statički proračun
  • projekt vodovoda i kanalizacije
  • projekt električnih instalacija
  • projekt strojarskih instalacija

Sva projektna dokumentacija se izrađuje u skladu s važećim zakonom o gradnji NN 153/13 i zakonom o prostornom uređenju NN 153/13

Pošaljite upit!

Projektiranje je osnova i najvažnija djelatnost naše tvrtke i područje u kojem naš tim najbolje izražava svoje vještine. No projektiranje se ne sastoji samo od crtanja već za sobom povlači niz drugih aktivnosti koje je potrebno uskladiti kako bi se stvorila što bolja vrijednost za naše klijente.
Od početne analize parcele, do prikupljanja osnovnih parametara za veličinu, vrstu i namjenu građevine, do čistog projektiranja i oblikovanja zadatak je arhitekta uklopiti projekt sa parcelom zadovoljavajući pri tome zakonske standarde, funkcionalnost, estetiku i uklapanje u okoliš.

Jednom usaglašeni u željama i mogućnostima, arhitekt i investitor mogu se upustiti u projekt.

projekti kuća prizemnica

projekti kuća prizemnica

projekti kuća prizemnica

Gradnja vlastite obiteljske kuće poduhvat je koji počinje pažljivim promišljanjem i planiranjem. Od samog početka potrebno je sagledati niz čimbenika od kojih svaki u određenom trenutku može biti od presudne važnosti. Izbor gradilišta, arhitektonsko oblikovanje, urbanistički uvjeti i propisi, tehnički i financijski preduvjeti, gradnja, samo su neki od koraka koje ćete morati poduzeti na putu do vlastitog doma.

Novi Zakon o gradnji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine ukinuo je prethodne dvije kategorije zgrada: ispod 400m2 i iznad 400m2. Sve je također svedeno samo na jednu dozvolu koja se jednostavno zove Građevinska dozvola i koja ima određeni vijek trajanja. Osim trajanja dozvole propisana je i dugotrajnost gradnje što može biti od tri do deset godina ovisno o jednoj od pet skupina u kojoj se zgrada nalazi.

Skupine su uvjetovane posebnim uvjetima koji se nameću za buduću zgradu i parametrima prostornog plana za česticu gdje se predviđa gradnja.