ZAŠTITA NA RADU U GRAĐEVINI

U FAZI PROJEKTIRANJA:

  • Izrada plana izvođenja radova
  • Izrada elaborata zaštite na radu

U FAZI IZVOĐENJA RADOVA:
– Usluga koordinatora II zaduženog za kontrolu provođenja mjera zaštite na radu prilikom izvođenja radova

Pošaljite upit!
ZAŠTITA NA RADU U GRAĐEVINI